Frakt og betalingsvilkår


Ekspedering av ordre

Alle ordrer i NOAHshop sendes torsdager. Dette gjelder ikke i månedene før jul, da sendes ordrene forløpende. I tilfeller hvor det er feil i beholdning og det er tomt for en vare, gis det beskjed via e-post. Om den ikke besvares, kanselleres ordren.

Leveranse og Frakt

Fordi alle ordrer sendes på torsdager, kan levering ta alt fra 2 til 9 virkedager. Fraktkostnader regnes ut i siste steg i handlekurven. NOAHshop sender også til utlandet.

Betaling

Velg mellom faktura eller betal direkte med Visa/Mastercard eller Vipps. Faktura sendes på e-post, med mindre kunde fremmer ønske om noe annet i notatfeltet.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Personopplysninger

NOAHshop behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

Avbestilling

Ta kontakt med oss på register@dyrsrettigheter.no dersom du ønsker å avbestille varene.

Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, bør du innen rimelig tid (2 måneder) etter at du oppdaget den, gi NOAHshop skriftlig melding på register@dyrsrettigheter.no om at du vil påberope deg mangelen. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. 

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Er ikke dette mulig kan kjøper kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

Angrerett

Du kan angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Ta kontakt med oss på register@dyrsrettigheter.no om du ønsker å benytte deg av angreretten. Fristen for å benytte seg av angreretten er 14 dager fra dagen etter varen(e) er mottatt. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig.

Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Tilbakebetaling av kjøpesummen skjer senest 14 dager fra kjøperens melding om å benytte seg av angreretten er mottatt. Tilbakebetaling skjer ikke før varen(e) er returnert, eller når kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Konfliktløsning

Klager rettes til NOAHshop via epost: register@dyrsrettigheter.no, eller telefon: 22 11 41 63.

Dersom dette ikke løser problemet, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på register@dyrsrettigheter.no