Hvem er villest i landet her?

Hvilke dyr er ville, om den siste rest av genuin villmark er i ferd med å forsvinne? Og hva er natur, og naturlig, i en verden uten villmark?

Vi mennesker har svært lange tradisjoner for å se andre dyr som våre ressurser, som vi kan bruke for en lang rekke formål; som mat og til produksjon av klær og andre varer, men også for eksempel som underholdning. På samme måte som diskriminering på grunnlag av intellektuelle evner (eller mangel på dem), kjønn, etnisitet eller hudfarge i stadig større deler av verden anses som uakseptable, tar forfatterne i denne boka til orde for at den grunnleggende spesiesismen må opphøre. De viser hvordan menneskets bruk av andre dyr skjer på sviktende moralsk og intellektuelt grunnlag. Bidragsyternes kapitler viser på forskjellige måter, og utfra forskjellige faglige ståsteder, hvorfor.

Forfatterne: Rune Ellefsen, Espen Gamlund, Ann Margareth Grøndahl, Dag Hessen, Live Kleveland, Anton Krag, Tore S. KrisIansen, Guri Larsen, Siri Martinsen, Cecilie Marie Mejdell,Toralf Metveit og Morten Tønnessen.

Bøker

kr 299
  • Hvem er villest i landet her?
  • Hvem er villest i landet her?