Kort Nei til pelsdyroppdrett

Kort tegnet av Terese Blåklokke. Størrelse: 14 x 14 cm.

Kort og plakater